Leading Scaled Agile Framework (SAFe) – szkolenie akredytowane z egzaminem SAFe® Agilist

Opis szkolenia 

Leading SAFe® to certyfikowane szkolenie oferowane przez Scaled Agile Inc., skierowane do liderów i menedżerów firm, które stoją przed wyzwaniem implementacji skalowalnych strategii rozwoju produktów i usług w oparciu o metodyki Agile i Lean. Jest to idealne rozwiązanie dla organizacji o złożonej strukturze, które dążą do zwiększenia swojej efektywności i dostarczania wartości dla klientów.

Szkolenie Leading SAFe® (SA SAFe) to intensywny kurs, który oferuje głębokie zrozumienie procesów, narzędzi i technologii niezbędnych do efektywnego zarządzania w złożonym środowisku. Uczestnicy zdobywają umiejętności zarządzania zespołami z wykorzystaniem najnowszej wersji Scaled Agile Framework® (SAFe®), uczą się organizowania Planning Interval Planning (PI Planning), zarządzania Value Streamami, koordynacji wielu Agile Release Trains (ARTs), oraz rozpoznawania kluczowych czynników sukcesu i potencjalnych pułapek w cyfrowych transformacjach.

Podczas kursu, poprzez studia przypadków i warsztaty, uczestnicy mają możliwość praktycznego zastosowania nauczonych zasad i technik w kontekście rzeczywistych wyzwań biznesowych.

 

Jeżeli Twoja organizacja

 • posiada złożoną strukturę z licznymi procesami,
 • wytwarza produkty dla klientów,
 • chce zwiększyć efektywność,

na pewno warto poznać cały zestaw narzędzy, który kryje się pod nazwą SAFe®.

Cel szkolenia

 • Pomożemy znaleźć odpowiedź na poniższe pytania

   

  • Jak zastosować role, zasady i praktyki SAFe® do efektywnego skalowania zwinności w firmie?
  • Jak skutecznie wyjaśnić innym, czym jest SAFe®, a czym nie jest, i jakie ma związki z Agile i Lean?
  • Jak projektować efektywne strumienie ciągłego dostarczania wartości dla biznesu?
  • Jak rozwijać umiejętności lidera przeprowadzającego duże transformacje w organizacji?
  • Jak zwinne zarządzać programami i portfelem w skomplikowanej organizacji?
  • Jak stopniowo kształtować kulturę DevOps w firmie?
  • Jak organizować procesy pracy bez konieczności zmian w fizycznych strukturach organizacji?
  • Jak wdrażać zwinność w organizacji, która łączy podejście projektowe z produktowym?
  • Jak zapewnić przejrzystość i odpowiednie ukierunkowanie działań na dużą skalę?

  Grupa docelowa

 • Szkolenie jest dedykowane dla szerokiego grona profesjonalistów, którzy chcą wykorzystać podejście Lean-Agile w złożonym środowisku łączącym projekty, produkty i procesy. Oto kluczowe grupy zawodowe, które mogą skorzystać z tego kursu:

  • Liderzy na poziomie C-level, którzy pragną wdrażać i rozwijać strategie zwinne na najwyższym szczeblu zarządzania,
  • Kierownicy projektów i dyrektorzy działów dążący do efektywniejszego zarządzania zespołami i projektami,
  • Menedżerowie programów i portfeli, PMO oraz Process Ownerzy, którzy potrzebują narzędzi do skutecznej koordynacji i nadzoru,
  • Specjaliści QA oraz zarządzania infrastrukturą poszukujący metod na zwiększenie efektywności operacyjnej,
  • Architekci systemów i rozwiązań szukający sposobów na optymalizację projektów technologicznych,
  • Członkowie zespołów operacyjnych i produkcyjnych, którzy chcą poprawić procesy pracy,
  • Początkujący Scrum Masterowie zainteresowani rozwojem umiejętności w zakresie skalowania zwinności.

Korzyści ze szkolenia

 • Szkolenie Leading SAFe® umożliwia uczestnikom głębsze zrozumienie ich organizacji oraz wyzwań, które przed nią stoją, umożliwiając bardziej efektywne kierowanie jej rozwojem. Zajęcia łączą teorię z praktyką, opierając się na zaawansowanych koncepcjach z teorii systemów, teorii złożoności, strumieni wartości, integracji zarządzania projektami, produktami i procesami, a także zarządzania zmianą.

 • Po zakończeniu kursu uczestnicy będą:

  • Posiadać dogłębną wiedzę o krytycznych zagadnieniach niezbędnych do stymulowania rozwoju organizacji,
  • Dysponować praktycznymi umiejętnościami niezbędnymi do implementacji naukowych metod,
  • Rozumieć, jak i dlaczego nowe metody pracy mogą korzystnie wpłynąć na ich codzienne obowiązki.

  W trakcie kursu szczególny nacisk kładziony jest na praktyczne zastosowanie teorii. Uczestnicy mają okazję doświadczyć gier i ćwiczeń, które pozwalają wypróbować nowe techniki w kontekście biznesowym, zakończone dyskusją na temat ich adaptacji do specyfiki własnej organizacji.

Agenda szkolenia

 1. Wprowadzenie do SAF-e 
 2. Podejście zgodne z filozofią Lean
  Przegląd Lean Software Development i Product Development Flow 
 3. Zwinny Rozwój Oprogramowania
  Zastosowanie Zwinnego Rozwoju Oprogramowania w realiach dużego przedsiębiorstwa
  Korzyści biznesowe 
 4. SAFe ScrumXP
  Zapoznanie z SAFe ScrumXP, ze szczególnym uwzględnieniem technicznych aspektów
  zarządzania projektami oraz metod ustalania priorytetów opartych na opłacalności, które
  umożliwiają skalowanie projektu do poziomu programu i portfolio. 
 5. Agile Release Train
  Rozpoznanie, wdrożenie i uruchomienie Agile Release Trains — długofalowych programów, w których zespół składający się z wielu zespołów Agile optymalizuje jakość i tempo dostarczania dla poszczególnych łańcuchów dostarczania wartości na dużą skalę. 
 6. Zwinne Zarządzanie Portfelem, schematy transformacji Agile w tworzeniu strategii, planów inwestycyjnych oraz zarządzania programem. 
 7. Zwinna Architektura 
 8. Skalowanie przywództwa
  Skalowanie przywództwa zgodnie z zasadami Lean Agile w dużym przedsiębiorstwie

Wersja językowa

 • Szkolenie: język polski lub angielski
 • Materiały edukacyjne: język angielski
 • Egzamin: język angielski

Certyfikacja – informacja o egzaminie

 • Uczestnicy, którzy zdadzą egzamin otrzymują:
  • certyfikat SAFe Agilist,
  • roczne certyfikowane członkostwo w społeczności SAFe jako SAFe Agilist,
  • zestaw marketingowy od Scaled Agile Inc. ze znakiem certyfikacji SAFe Agilist.
 • Rejestracja kursu obejmuje:
  • materiały szkoleniowe dla uczestników,
  • dostęp do egzaminu SAFe® Agilist – wymagana obecność na kursie,
  • roczne członkostwo w Scaled Agile, z wyłącznym dostępem do materiałów przeznaczonych
  • dla członków grupy (webinaria, materiały szkoleniowe, prezentacje przewodnie i wcześniejsze powiadomienia o zbliżających się produktach SAFe).

Czas trwania szkolenia

 • 2 dni szkoleniowe
 • Czas szkolenia nie obejmuje przeprowadzenia egzaminu

Leading SAFe

od 2300 zł

netto

W cenie szkolenia: