Leading Scaled Agile Framework (SAFe) – szkolenie akredytowane z egzaminem SAFe® Agilist

Opis szkolenia 

Szkolenie opisuje zasady i praktyki Lean-Agile Scaled Agile Framework® (SAFe®). Uczy, jak dostarczać wartość za pośrednictwem tzw. Agile Release Trains, jak budować zwinny portfel projektów oraz jak prowadzić zwinną transformację w skali przedsiębiorstwa. Pokazuje sposób myślenia ukierunkowany na Lean-Agile i w jaki sposób stosować zasady i praktyki SAFe do wspierania zespołów zwinnych, programów, zarządzania portfelem programów i do koordynowania dużych strumieni wartości.

 • Uczestnictwo w zajęciach przygotowuje do egzaminu i certyfikacji SAFe® Agilist (SA).
 • Szkolenie jest na poziomie podstawowym.
 • Dalsza ścieżka rozwoju to SAFe for Teams.
 • Metody szkoleniowe to wykład interaktywny, dyskusja i ćwiczenia w grupach.

Cel szkolenia

 • Zastosowanie zasad Lean i Agile w celu zwiększenia produktywności, zaangażowania pracowników, czasu dostarczania oraz jakości produktu.
 • Zastosowanie modelu Scaled Agile Framework w oparciu o wykłady, praktyczne przykłady oraz spostrzeżenia ekspertów skalowania zwinności.
 • Znajomość niezbędnych umiejętności potrzebnych do transformacji przedsiębiorstwa na podstawie zaprezentowanych informacji i przykładów oraz polecanych źródeł wiedzy i literatury uzupełniającej.
 • Wgląd w znaczenie skutecznych metod przywództwa umożliwiających wydobywanie najlepszej motywacji pracowników umysłowych – inżynierów oprogramowania. Zastosowanie tych zasad we własnych realiach.

Grupa docelowa

 • Wszyscy zainteresowani zagadnieniami związanymi z kierowaniem projektami, w tym członkowie zarządów organizacji, komitetów sterujących projektów oraz przyszli i obecni kierownicy projektów, którzy są na początku ścieżki edukacyjnej z tego zakresu.

Korzyści ze szkolenia

 • Zdobycie niezbędnej wiedzy potrzebnej do przeprowadzenia zwinnej transformacji w firmie przy użyciu modelu Scaled Agile Framework (SAFe).
 • Odkrycie podstaw SAFe wywodzących się z myślenia zgodnie z zasadami Lean.
 • Zrozumienie, jak teoretyczne i praktyczne zastosowanie SAFe współgra ze sposobem myślenia zgodnym z filozofią Lean, wspiera zwinny rozwój oprogramowania SAFe ScrumXP, Agile Release Train, zwinne zarządzanie portfelem projektów, zwinną architekturę oraz skalowanie przywództwa

Agenda szkolenia

 1. Wprowadzenie do SAF-e 
 2. Podejście zgodne z filozofią Lean
  Przegląd Lean Software Development i Product Development Flow 
 3. Zwinny Rozwój Oprogramowania
  Zastosowanie Zwinnego Rozwoju Oprogramowania w realiach dużego przedsiębiorstwa
  Korzyści biznesowe 
 4. SAFe ScrumXP
  Zapoznanie z SAFe ScrumXP, ze szczególnym uwzględnieniem technicznych aspektów
  zarządzania projektami oraz metod ustalania priorytetów opartych na opłacalności, które
  umożliwiają skalowanie projektu do poziomu programu i portfolio. 
 5. Agile Release Train
  Rozpoznanie, wdrożenie i uruchomienie Agile Release Trains — długofalowych programów, w których zespół składający się z wielu zespołów Agile optymalizuje jakość i tempo dostarczania dla poszczególnych łańcuchów dostarczania wartości na dużą skalę. 
 6. Zwinne Zarządzanie Portfelem, schematy transformacji Agile w tworzeniu strategii, planów inwestycyjnych oraz zarządzania programem. 
 7. Zwinna Architektura 
 8. Skalowanie przywództwa
  Skalowanie przywództwa zgodnie z zasadami Lean Agile w dużym przedsiębiorstwie

Wersja językowa

 • Szkolenie: język polski lub angielski
 • Materiały edukacyjne: język angielski
 • Egzamin: język angielski

Certyfikacja – informacja o egzaminie

 • Uczestnicy, którzy zdadzą egzamin otrzymują:
  • certyfikat SAFe Agilist,
  • roczne certyfikowane członkostwo w społeczności SAFe jako SAFe Agilist,
  • zestaw marketingowy od Scaled Agile Inc. ze znakiem certyfikacji SAFe Agilist.
 • Rejestracja kursu obejmuje:
  • materiały szkoleniowe dla uczestników,
  • dostęp do egzaminu SAFe® Agilist – wymagana obecność na kursie,
  • roczne członkostwo w Scaled Agile, z wyłącznym dostępem do materiałów przeznaczonych
  • dla członków grupy (webinaria, materiały szkoleniowe, prezentacje przewodnie i wcześniejsze powiadomienia o zbliżających się produktach SAFe).

Czas trwania szkolenia

 • 2 dni szkoleniowe
 • Czas szkolenia nie obejmuje przeprowadzenia egzaminu
 • Godziny szkolenia stacjonarnego 9.00 – 17.00
 • Godziny szkolenia online 9:00 – 16:00

Leading SAFe

od 2300 zł

netto

W cenie szkolenia: