Warsztat przygotowujący do egzaminu
PMI® Project Management Professional®

Opis szkolenia 

 • Szkolenie przygotowuje do egzaminu PMP® organizowanego przez amerykański Project Management Institute®
 • Szkolenie obejmuje pogłębioną wiedzę o zarządzaniu projektami zgodnie z A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) 7 ed.
 • Szkolenie opiera się o doświadczenie uczestników, pogłębia wiedzę o zarządzaniu projektami, wprowadza kluczowe pojęcia zarządzania projektami w ujęciu PMBOK® Guide, znaczenie strategii organizacji jako wyznacznika działalności projektowej, oraz wyzwania zarządzania na poziomie projektu, programu i portfela
 • Program szkolenia prowadzi uczestników przez cały cykl życia projektu oraz wszystkie obszary wiedzy zawarte w PMBOK® Guide

Cel szkolenia

 • Zapoznanie uczestników z wymogami egzaminu PMP®
 • Poznanie obszarów wiedzy oraz procesów zarządzania projektami w ujęciu PMBOK® Guide
 • Poznanie znaczenia czynników otoczenia i kontekstu organizacyjnego projektu
 • Poznanie znaczenia integracji projektu Poznanie kluczowych parametrów projektu

Grupa docelowa

 • Kierownicy projektów starający się uzyskać międzynarodowe kwalifikacje zawodowe w obszarze zarządzania projektami
 • Wszyscy aspirujący do roli kierownika projektu

Korzyści ze szkolenia

 • Pozyskanie pogłębionej wiedzy o zarządzaniu projektami zgodnie z PMBOK® Guide
 • Pozyskanie międzynarodowego certyfikatu o dużej rozpoznawalności w dziedzinie zarządzania Projektami
 • Zwiększenie szans na sukces projektu poprzez zastosowanie ugruntowanej wiedzy projektowej zgodnej z uznanym podejściem zarządzania projektami
 • Przygotowanie do egzaminu PMP®

Agenda szkolenia

 1. Struktura i wymagania egzaminu PMP®
  • wymagania dopuszczenia do egzaminu
  • struktura egzaminu PMP®
  • warunki podczas zdawania egzaminu
  • przygotowanie praktyczne
 2. Podstawowe pojęcia zarządzania projektami
  • projekty, programy, portfele
  • strategia jako punkt odniesienia dla zarządzania projektami
  • relacje pomiędzy portfelem, programami i projektami
  • zarządzanie projektami a działalność operacyjna
  • interesariusze i otoczenie projektu
  • definicja zarządzania projektami
  • struktury wsparcia projektów – biuro zarządzania projektami (PMO)
 3. Kontekst organizacyjny:
  • styl przywództwa i styl zarządzania
  • kultura organizacyjna i struktura organizacyjna
  • miejsce projektów w różnych strukturach organizacyjnych firm
  • aktywa procesów organizacyjnych
  • wpływy otoczenia projektu
  • interesariusze projektu
  • ład korporacyjny
 4. Rola kierownika projektu
  • zakres działania kierownika projektu
  • rola i odpowiedzialność kierownika projektu
  • kompetencje kierownika projektu – Trójkąt Talentów PMI®
  • style przywództwa
 5. Cykl życia projektu i procesy zarządzania projektami:
  • cykle życia i fazy projektu.
  • procesy w cyklu życia projektu,
  • kategorie procesów,
  • grupy procesów (rozpoczęcie, planowanie, realizacja, monitorowanie i kontrola, zakończenie),
  • relacje i połączenia pomiędzy procesami,
 6. Obszary wiedzy projektowej w ujęciu PMBOK® Guide 
  • zarządzanie integracją projektu
  • zarządzanie zakresem projektu
  • zarządzanie czasem projektu
  • zarządzanie kosztami projektu
  • zarządzanie jakością w projekcie
  • zarządzanie zasobami ludzkimi w projekcie
  • zarządzanie komunikacją w projekcie
  • zarządzanie ryzykiem w projekcie
  • zarządzanie zamówieniami w projekcie
  • zarządzanie interesariuszami projektu
 7. Etyka zawodowa i odpowiedzialność społeczna
 8. Próbne testy egzaminacyjne

Wersje językowe

 • Szkolenie: j. polski
 • Materiały edukacyjne: język polski
 • Oficjalny podręcznik: A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) 7 ed., język angielski oraz polski

Certyfikacja – informacja o egzaminie

 • 180 pytań wielokrotnego wyboru
 • Egzamin zdawany w centrum egzaminacyjnym Pearson VUE lub online
 • Język egzaminu: polski, angielski, inne
 • Czas trwania egzaminu: 230 minut

Czas trwania szkolenia

 • 4 dni szkoleniowe
 • Egzamin poza czasem szkolenia
 • Godziny szkolenia stacjonarnego 9.00-16.00
 • Godziny szkolenia online 9:00 – 15:00

Warsztat przygotowujący do egzaminu
PMI® Project Management Professional®

Wycena indywidualna

W cenie szkolenia:

Dodatkowo

oficjalny podręcznik 
PMBOK® Guide
- 450 PLN brutto