MODERN HOUSES 

Change Management ONLINE Simulation

Symulacja biznesowa – zabawa na serio!

Opis scenariusza symulacji Modern Houses

Modern Houses to symulacja, której scenariusz opowiada o rodzinnej firmie budowlanej, która posiada dość tradycyjny model zarówno budowania domów, jak i samego zarządzaniaFirma kierowana jest przez jej założyciela – nestora rodu, którego dwaj synowie, także w niej pracują. Firma ma dość prosty, sprawdzony przez wiele lat model realizacji zamówień. Kupuje gotowe projekty od architektów, następnie sprzedaje domy swoim klientom i rozpoczyna budowę. To jednak przestaje wystarczać. Świat się zmienia, a aspekty ekonomiczne i środowiskowe stają się coraz ważniejsze. Jeden z synów przejmie firmę i postanawia zmienić model biznesowy i strukturę firmy. Jego pomysłem jest rozpoczęcie budowy maleńkich domków. Tanich, szybkich w budowie i neutralnych dla środowiska. Takie domy to spełnienie marzeń, zwłaszcza dla młodych ludzi, którzy często rozpoczynają swoje dorosłe życie na debecie ekonomicznym.

Sukcesja to już duża zmiana, dodatkowo ogromnym krokiem jest przeprowadzenie zmian w firmie. Wymaga to dobrze zaprojektowanego i zarządzanego procesu zmiany, który będzie koncentrował się na:
1. Zmianie struktury firmy.
2. Zmianie procesów biznesowych.
3. Rozwijaniu nowych kompetencji.

Zespół musi zdecydować, jak rozpocząć proces zmiany i jakie działania związane ze zmianą należy podjąć, aby osiągnąć najlepsze wyniki.

Runda 1

Celem tej rundy jest sprawienie, by zespół poczuł się komfortowo w obecnym sposobie pracy i doświadczył tego, co stanie się z ludźmi, jeśli będą musieli nauczyć się nowego sposobu pracy.

Runda 2

Zaczyna się od sporządzenia Planu Zmiany, a następnie zaplanowania działań związanych ze Zmianą i kontynuacji “starego” sposobu pracy przy jednoczesnym przygotowaniu się do nowego.

Runda 3

To realizacja już jedynie nowego sposobu pracy i przygotowanie się na kolejną zmianę (nowa technologia, moduły ECO).

Runda 4

Pełne wdrożenie “nowego” sposobu pracy.

Podstawowe zasady symulacji

 • 4 rundy i omówienie zajmują 8h. 
 • Symulacja może odbyć się w wersji ONLINE, ale również na sali szkoleniowej.
 • Można pracować w 6-12 osobowych grupach.
 • Symulacja prowadzona jest przez licencjonowanego trenera.

Symulacja Modern Houses – co daje uczestnictwo

 • Przeniesienie nauki na wyższy poziom: zrozumienia i zastosowania. 
 • Uczestnicy będą mogli zastosować teorię w realistycznym symulowanym środowisku.
 • Uczestnicy wypracują własne podejście do radzenia sobie ze złożonymi zmianami.
 • Zdobędą wiedzę jak planować i zarządzać złożoną transformacją w zwinnym środowisku.

Symulacja Modern Houses – kto może skorzystać

 • Poziom zarządczy w organizacji. 
 • Liderzy i kierownicy zespołów.
 • Agenci zmian i zespoły odpowiedzialne za wprowadzanie zmian w organizacji.
 • Wszyscy pracownicy w organizacji, poddawani zmianom, ale również kreujący zmiany.
 • Trenerzy biznesu oraz trenerzy wewnętrzni. 

Merytoryczne aspekty Change Management w symulacji Modern Houses

Symulacja oparta jest na podstawach psychologicznych, teoriach i podejściach:

 1. Różne podejścia do zmiany (kaskadowe, zwinne, hybrydowe).
 2. Wiele modeli zarządzania zmianą (np. 8-Step Kottera, Model Lewin’a, Model Przejścia Bridgesa).
 3. Zarządzanie wieloma zmianami (trzynastoma) a nie tylko jedną.
 4. Zmiana traktowana w ujęciu projektów, programów i portfeli.
 5. Symulacja jest prosta w użyciu, ale dająca mnóstwo możliwości uczestnikom podczas gry. Jest, także elastyczna dla trenera prowadzącego jej omówienie po zakończeniu rozgrywki.
 6. Decyzje o sposobie wprowadzenia zmian wpływają pośrednio (poprzez KPI) na całą organizację i jej wyniki finansowych – zmienia to perspektywę pracowników na zmiany i biznes.

Kiedy symulacja Modern Houses zakończy się sukcesem?

1. Kiedy zostanie opracowany najlepszy Plan Zmiany, oparty na faktach i zrozumieniu aktualnej sytuacji.
2. Kiedy uczestnicy zrozumieją, jak ludzie reagują na zmianę i wybiorą najbardziej efektywne działanie.
Działanie mające na celu radzenie sobie z typowymi zachowaniami związanymi ze zmianą.
3. Kiedy sprawnie przejdą ze “starego” sposobu pracy na “nowy” sposób.
4. Kiedy wszyscy będą pamiętać, że poza zmianą nadal muszą prowadzić firmę.
5.Muszą zatem zrównoważyć obciążenie pracą między wykonywaniem codziennej pracy, przygotowywaniem i wprowadzaniem zmiany.
6. Mała podpowiedź – retrospektywa na pewno się przyda 😉

Zarządzanie zmianą w praktyce

Przejdź symulację z zespołem:

Zdobądź licencję Trenera: 

All rights reserved by GamingWorks & Mindstream.