Jira – zwinne narzędzie do zarządzania projektami

Opis szkolenia 

Szkolenie będzie łączyło skondensowaną wiedzę teoretyczną z nauką praktyczną przy wykorzystaniu aplikacji Jira. Praca na narzędziu pod opieką doświadczonego trenera pozwoli uczestnikom zdobyć i utrwalić nowe umiejętności.

 

Korzyści ze szkolenia

Uczestnicy szkolenia nauczą się posługiwać aplikacją Jira i poznają jej możliwości w zakresie zwiększenia efektywności w zarządzaniu projektami i zespołem. Będą także potrafili dostosować ją do potrzeb indywidualnych w zgodzie z wymaganiami organizacji.

Program szkolenia

 • Co to jest Jira – podstawowe informacje o działaniu systemu
  • Czym jest Jira?
  • Podstawowe definicje
  • Schematy uprawnień
  • Praca w środowisku Agile (Kanban, Scrum, inne)
 • Projekty
  • Szablon – Scrum software development
  • Szablon – Kanban software development
 • Tworzenie zgłoszeń
  • Rodzaje zgłoszeń (Epic, Stories, Tasks, Sub-tasks, Bugs)
  • Dodawanie zgłoszenia
  • Relacje zgłoszeń
 • Tworzenie tablic (board)
  • Tablica Scrumowa – tworzenie
  • Tablica Kanbanowa – tworzenie
  • Planowanie sprintu
 • Konfiguracja tablic (board)
  • Ustawienia ogólne
  • Ustawienia kolumn
  • Ustawienia wierszy (swimlanes)
  • Szybkie wyszukiwanie
  • Edycja widoku zgłoszeń na tablicy
 • Backlog
  • Używanie opcji Bulk Editor do czyszczenia zadań w backlogu
 • Wyszukiwanie podstawowe
  • Filtrowanie zgłoszeń
  • Zapisywanie filtrów wyszukiwania

Czas szkolenia

 • Godziny szkolenia stacjonarnego oraz online 9:00 – 12:00

 

Jira – zwinne narzędzie do 

zarządzania projektami

W cenie szkolenia:

Dodatkowo