The Challenge of Egypt® – Symulacja Online

Krótki opis sytuacji, w której realizowana jest symulacja 

Podążając za sytuacją na świecie, Organizacje dostosowują sposób zarządzania swoimi projektami do nowych realiów. Elastyczność, szybkość i skoncentrowanie na sukcesie  projektu to priorytety dla wielu z nich. Odpowiedzią na te potrzeby jest Agile. Esencją zarządzania projektem według metodyk Agile jest rozbicie go na mniejsze fragmenty i priorytetyzacja poszczególnych zadań. Ważne jest także stworzenie współpracującego zespołu, w skład którego wchodzą również Interesariusze. Rytm projektu opiera się na regularnych i krótkich spotkaniach, dostarczaniu mniejszych produktów, testowaniu i ulepszaniu. Każdy cykl koncentruje się się na dostarczeniu działającego produktu, który ma wartość biznesową. Przykładem takiego podejścia jest SCRUM, który wspiera elastyczność i efektywność w działaniu. Scrum i Agile to potężne narzędzia. W symulacji The Challenge of Egypt uczestnicy nauczą się, jak wykorzystać je i wdrożyć do prawdziwego życia organizacji.

O Symulacji

Zespół przenosi się w czasie do starożytnego Egiptu, który w tamtym okresie był jedną z najpotężniejszych cywilizacji. Wszechmocny Faraon prowadzi wojny aby utrzymać potęgę swojego kraju. Istnieje ryzyko, że dosięgnie go śmierć. Chce zatem zabezpieczyć swoje życie wieczne i przygotować się na przejście do innego świata. Zbudowanie Piramidy w pobliżu kapryśnej rzeki Nil wymaga odpowiedniego zarządzania projektem. Do pracy zostają włączeni, eksperci, administratorzy i wielu innych. Wiele prób kończy się fiaskiem i wtedy Kapłan decyduje się na wdrożenie Agile i Scrum po raz pierwszy w historii…

 1. Symulacja zakłada 3 sprinty (każdy obrazuje okres 5 miesięcy). Podczas symulacji zespół przejdzie przez cały cykl SCRUM i doświadczy rytmu projektu Agile.
 2. W skład zespołu wchodzą: Product Owner (Kapłan), Scrum Master (Oficjalny Menedżer Projektu), zespół ekspertów z dziedziny Jakości, Transportu, Budownictwa, Architektury, Wydobycia, Administracji.
 3. Zespół zaczyna od warsztatu przygotowującego do projektu: Zespół zapoznaje się z wymaganiami Faraona. Powstają pierwsze projekty. Oceniane są ryzyka, zespół ustala role, zadania i proces. Powstaje lista produktów zwizualizowanych za pomocą Backlogu. Zespół ma jasny obraz priorytetów oraz wartości produktów dla biznesu. Znany jest także transparentny model zarządzania budżetem oraz postępem w projekcie.
 4. Przygotowanie do Sprintu: W oparciu o tempo pracy zespołu, członkowie ustalają produkty do wytworzenia w ciągu 5 miesięcy. Zadania zostają umieszczone w Backlogu sprintu.
 5. Sprint trwa 5 miesięcy. Każdy miesiąc rozpoczyna się od standup-meeting, podczas którego przedyskutowane zostają kwestie: co zrobiliśmy w ostatnim miesiącu, co zrobimy w następnym, jakie są potencjalne problemy. Podczas Sprintu zespół doświadczy rożnych wyzwań (zmiany poziomu Nilu, wypadki, uszkodzenia sprzętu itp.). Dzięki temu Agile zostanie przetestowany w realistycznych warunkach.
 6.  Po pierwszym Sprincie Zespół przestawi Faraonowi pierwsze demo. Zespól otrzyma feedback oraz przeprowadzi retrospektywę.
 7. Następuje kolejny cykl, począwszy od przygotowania do sprintu.

Cel szkolenia

WDRAŻAMY TEORETYCZNE ASPEKTY AGILE W PRAKTYKĘ

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się:

 • Jak stworzyć efektywny zespół z Właścicielem Produktu oraz Scrum Masterem.
 • Jak korzystać z tablicy Kanban, Burndown Chart i innych narzędzi.
 • Jak wdrożyć podejście Scrum w Zespole.
 • Jak stworzyć OBEYA (jedno pomieszczenie do międzyfukncyjnego zarządzania projektem).
 • Jak radzić sobie ze zmieniającymi się wymaganiami i dostarczać produkt na czas oraz w ramach budżetu.
 • Jak zbudować kulturę uczenia się w zespole.
 • Jak sprawić, aby projekty częściej kończyły się sukcesem.

Grupa docelowa

 • Zespoły, które chcą poddać ocenie i poprawić swój sposób pracy przy projektach.
 • Zespoły podczas Kickoff meetings. Symulacja to doskonały sposób do zebrania zespołu (włącznie ze sponsorami oraz użytkownikami) i doświadczenia wspólnej pracy.
 • Zespoły w ramach sesji team building.
 • Zespoły pracujące na metodykach Agile
 • Studenci Zarządzania Projektami

Wersja językowa

 • Symulacja: język polski/angielski
 • Materiały edukacyjne: język angielski

Czas trwania symulacji i zasady symulacji

 • 1 dzień szkoleniowy 
 • 8-12 uczestników
 • Godziny symulacji  9:00 – 16:00

The Challenge of Egypt®

Symulacja obejmuje: