PeopleCert DevOps Leadership – szkolenie akredytowane

 

Opis szkolenia 

DevOps (termin powstały z połączenia słów Development i Operations) to sposób organizacji działów IT, który łączy tworzenie oprogramowania (Dev) z operacjami technologii informatycznych (Ops). Celem DevOps jest skrócenie cyklu życia rozwoju systemu, przy jednoczesnym częstym dostarczaniu nowych wersji oprogramowania, w ścisłej zgodności z celami biznesowymi w szybszy, lepszy i oszczędniejszy sposób. Podejście DevOps opiera się na trzech krytycznych czynnikach sukcesu: zmianie kulturowej, doskonaleniu praktyk i procesów oraz wykorzystaniu technologii automatyzacji.

Wychodząc naprzeciw ogromnemu zapotrzebowaniu i chcąc pomóc wszystkim zainteresowanym w zrozumieniu co to znaczy DevOps, jak powinna funkcjonować organizacja stosująca to podejście zarówno w obszarze technologii jak i w zarządzaniu, jak przeprowadzić organizację z tradycyjnego modelu do modelu DevOps, firma PeopleCert przygotowała szkolenia umożliwiające zdobycie niezbędnej wiedzy i potwierdzenie jej odpowiednimi certyfikatami. Podejście znane jako DevOps istnieje na rynku od ponad 10 lat. W tym czasie wiele się zmieniło zarówno w obszarze stosowanych technologii, zarządzania IT oraz w prowadzeniu biznesu. Szkolenia DevOps oferowane przez firmę PeopleCert uwzględniają nie tylko najnowsze trendy i rozwiązania takie jak zwinne zarządzanie w skali całej organizacji, optymalizacja procesów zgodnie z Lean, a także zarządzanie usługami zgodnie z ITILv4. Trudno będzie znaleźć inny produkt szkoleniowy na rynku, traktujący tematykę DevOps tak kompleksowo jak szkolenia firmy PeopleCert i równie aktualny i zgodny z obecnymi na rynku rozwiązaniami i trendami.

Szkolenie PeoplceCert DevOps Leadership jest przeznaczone dla każdego, kto zarządza zespołem DevOps lub aspiruje do zmiany kulturowej w kierunku praktyk DevOps. Pragniemy zainteresować tym szkoleniem wszystkich, których posiadają już wiedzę na poziomie podstawowym ( posiadają certyfikat PeopleCert DevOps Foundamentals lub adekwatną wiedzę) i przygotowują się do przeprowadzenia macierzystej organizacji przez transformację kulturową i techniczną do DevOps lub chcą świadomie przewodzić działaniom organizacji, które taką transformację już przeszły. Szkolenie przygotowuje również do certyfikatu, który jest najlepszym potwierdzeniem posiadanej wiedzy i umiejętności i jest rozpoznawalny na całym świecie.

Cel szkolenia

 • Poznanie przez uczestników koncepcji, warunków, zasad i narzędzi wykorzystywanych przez DevOps Leadership do przygotowania, przeprowadzenia, weryfikacji i utrzymania transformacji DevOps. Głównym celem kursu jest nauczenie, jak zarządzać zmianą kultury zespołu i jak wprowadzić nieznane procesy przepływu pracy w więcej niż jednym zespole.
 • Uzyskanie certyfikatu PeoplceCert DevOps Leadership.

Grupa docelowa

 • Kierownicy projektów, kierownicy działów rozwoju oprogramowania
 • Główni programiści, liderzy merytoryczni, kierownicy działów testów i QA
 • Kierownicy działów IT
 • Liderzy zespołów, kierownicy działów, liderzy merytoryczni w działach IT
 • Wszyscy pracownicy działów IT zainteresowani poznaniem DevOps na poziomie Leadership
 • Wszyscy zainteresowani uzyskaniem certyfikatu DevOps Leadership

Korzyści ze szkolenia

 • Podczas kursu kandydaci poznają, w jaki sposób można wdrożyć i wykorzystać całościowe podejście DevOps w organizacji, dlaczego DevOps Leadership jest potrzebny w nowoczesnych przedsiębiorstwach i jak można go dostosować do dostarczania wartości biznesowej.
 • Kurs Leadership PeopleCert DevOps zapewnia kandydatom solidną wiedzę na temat praktyk, procesów, automatyzacji i technologii wykorzystywanych do adaptacji DevOps w organizacji, a także metodologii Scrum, właściwych postaw i zaangażowania ludzi oraz kulturowej transformacji.
 • Uzyskanie międzynarodowego certyfikatu PeopleCert DevOps Leadership.

Agenda szkolenia

 1. Jak rozumiane jest przywództwo w kulturze DevOps
 2. Jak poprowadzić organizację poprzez transformację DevOps
 3. Na jakie potrzeby odpowiada DevOps
 4. Definiowanie i dopasowywanie celów biznesowych
 5. Tworzenie wizji i strategii transformacji
 6. Identyfikacja i praca z kluczowymi interesariuszami
 7. Kultura samoorganizujących się, wielofunkcyjnych zespołów
 8. Wykorzystanie informacji zwrotnych
 9. Intensyfikacja przepływu w strumieniu wartości
 10. Praca na iteracyjna, aby przyspieszyć naukę i eksperymentowanie
 11. Dążenie do modelu ciągłego dostarczania
 12. Kulturę ciągłego doskonalenia
 13. Dążenie do innowacji
 14. Poprawa odporności organizacyji i zrównoważony rozwój
 15. Egzamin PeopleCert DevOps Leadership

Wersje językowe

 • Szkolenie: język polski lub angielski
 • Materiały edukacyjne: język angielski
 • Egzamin: język angielski

Certyfikacja – informacja o egzaminie

 • Wymagane jest posiadanie certyfikatu PeopleCert DevOps Fundamentals
 • Egzamin testowy jednokrotnego wyboru składający się z 40 pytań
 • Czas trwania egzaminu wynosi 60 minut (dodatkowe 15 minut dla osób zdających egzamin w języku, który nie jest ich językiem ojczystym)
 • Do zdania egzaminu konieczne jest uzyskanie minimum 28 punktów z 40 (tj. 70%)
 • Egzamin nie jest w cenie szkolenia. Koszt egzaminu to 1100 zł netto.

Czas trwania szkolenia

 • 3 dni szkoleniowe
 • Godziny szkolenia stacjonarnego 9.00 – 17.00 (egzamin trzeciego dnia szkolenia)
 • Godziny szkolenia online 9:00 – 16:00 (egzamin poza czasem szkolenia)

DevOps Leadership

W cenie szkolenia:

Dodatkowo