Agile Way – każdy może być Agile

Agile jest pojęcie, które na stałe weszło do słownika zarzadzania. Badania pokazują jednak, że wiele osób wciąż jeszcze nie zna tej metodyki lub nie do końca rozumie jej proces. Okazuje się, że powielanych jest wiele mitów, przedstawiających Agile jako zarządzanie w chaosie i bez planu. Nic bardziej mylnego!

Agile opiera się na ściśle określonym procesie, a planowanie ma w tej metodyce znacznie wręcz ogromne. Planowanie jest jednak inne niż w metodach kaskadowych. Agile opiera się również na pewnych określonych pryncypiach, które dają podstawę wszelkim narzędziom i technikom stosowanym w zarządzaniu zwinnym.

To szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich osób, które chciałyby zrozumieć czym jest Agile i poznać tą metodykę. Zaprezentowane techniki można wykorzystać w każdej branży i w każdym zespole. Szkolenie jest ogólne, jednak bardzo dobrze przygotuje do pracy każdego, kto pracuje w Organizacji wykorzystującej Agile.

Program szkolenia powstał jako odpowiedź na realne problemy naszych klientów. Do efektywnego wdrożenia niezbędne jest pełne zrozumienie Agile nie tylko przez zespoły deweloperskie, ale także przez pozostałych pracowników organizacji. Pełna komunikacja, zespoły interdyscyplinarne, zorientowanie na klienta – to wszystko musi zostać holistycznie  wdrożone w prawdziwie zwinnej organizacji.

Cel szkolenia

 • Przedstawienie zwinnego sposobu pracy.
 • Poznanie i pełne zrozumienie pryncypiów Agile.
 • Poznanie najważniejszych terminów związanych z metodyką Agile.
 • Nauka Komunikacji w projekcie zwinnym.
 • Zrozumienie specyfiki planowania w Agile.
 • Poznanie sposobu funkcjonowania zespołów zwinnych.
 • Zrozumienie zadań i ról w Agile.
 • Nauka priorytetyzacji.
 • Wyciąganie wniosków i nauka przekuwania porażek w sukces.

Grupa docelowa

 • Absolutnie każdy 🙂 

Korzyści ze szkolenia 

 • Lepsze zrozumienie pracy zespołów pracujących na Agile.
 • Lepsza komunikacja w ramach projektów realizowanych    w oparciu o Agile.
 • Poprawa komunikacji pomiędzy rożnymi zespołami. Spójniejsza praca wszystkich zespołów w organizacji.
 • Dobre planowanie projektów Agile.
 • Realizacja zadań wynikających z pełnionych ról w zespole oraz poprawa współpracy z poszczególnymi rolami Agile.
 • Odpowiednie priorytetyzowanie zadań, zarządzanie zakresem – również w obliczy nieprzewidzianych sytuacji losowych.
 • Dostarczanie produktów o najwyższej jakości.

Agenda szkolenia 

 1. Wprowadzenie
 2. Czym jest Agile i jakie jest jego pochodzenie
 3. Pryncypia i wartości Agile
 4. Adaptacyjność w wytwarzaniu produktów projektu
 5. Przykładowe techniki i różne podejścia zwinne
  Scrum
  Kanban
  Lean
 6. Agile Lifecycle – czyli podejście iteracyjne
 7. Planowanie
  Planowanie projektu vs. Planowanie sprintu
 8. Realizacja
  Zarzadzanie zakresem: Rejestr Sprintu i Rejestr Produktu
  Szacowanie
  Stand-up
  Priorytetyzacja funkcjonalności
  Komunikacja w Agile
 9. Przegląd i wyciąganie wniosków w trakcie trwania projektu
 10. Role w Agile
  Nadzór nad procesem Agile
  Zespół
  Klient
  Product Owner vs. Project manager
 11. Samoorganizacja zespołu
 12. Empowerment
 13. Zarzadzanie odchyleniami i radzenie sobie ze zjawiskami nieprzewidzianymi
 14. Retrospektywa

Wersje językowe

 • Szkolenie: język polski lub angielski
 • Materiały edukacyjne: język polski lub angielski

Czas trwania szkolenia

 • 2 dni szkoleniowe 
 • Godziny szkolenia stacjonarnego 9.00 – 16.00 
 • Godziny szkolenia online 9:00 – 15:00

Agile Way

1 500 zł

netto

szkolenie online

W cenie szkolenia:

Dodatkowo