Księgarnia Mindstream

PRINCE2® - Skuteczne zarządzanie projektami

Skuteczne zarządzanie projektami, edycja 2017 przedstawia uniwersalne zasady, procesy, narzędzia i techniki, które umożliwiają zarządzać projektami. Metodyka PRINCE2® przedstawia świat projektów z perspektywy Kierownika Projektu i wpiera go w codziennych działaniach projektowych. PRINCE2® - Skuteczne zarządzanie projektami jest oficjalnym podręcznikiem do metodyki PRINCE2®.
Wersje językowe: polski / angielski

AgilePM® - Agile Project Management
wersja 2.0

Podręcznik AgilePM® - Agile Projekt Management jest oficjalnym podręcznikiem DSDM do najbardziej powszechnej metodyki zwinnej do zarządzania projektami, czyli AgilePM®. Metodyka AgilePM® zakłada realizację projektów w sposób zwinny i przedstawia prowadzenie projektów z perspektywy Kierownika Projektu i Zespołu Projektowego. Podręcznik AgilePN® jest przeznaczony dla obu poziomów AgilePM®, zarówno Foundation jak i Practitioner.
Wersje językowe: polski / angielski

ITIL® Foundation Handbook

Podręcznik jest skróconą instrukcją, której celem jest pomoc w przygotowaniu do egzaminu. Stanowi on także źródło wiedzy dla menadżerów czy konsultantów. Książka wydana przez AXCELOS zawiera wprowadzenie do cyklu życia usługi ITIL oraz przegląd struktury ITIL.
Wersje językowe: angielski 

PMBOK® Guide v.6 and Agile Practice

Podręcznik ten został opracowany i opublikowany przez Project Management Institute. Zbiór wiedzy niezbędnej do efektywnego zarządzania projektami. Autorzy krok po kroku przeprowadzają czytelnika przez proces projektowy i szczegółowo analizują poszczególne zadania.
Wersje językowe: polski / angielski

Management 3.0 - kierowanie zespołami z wykorzystaniem metodyk agile

Książka autorstwa Jurgena Appelo pomaga w zrozumieniu reguł rządzących pracą zespołu. Zebrano w niej i usystematyzowano klasyczne idee oraz techniki zarządzania a następnie połączono je z ideą programowania zwinnego. Poruszane w niej zagadnienia powinien poznać każdy, kto dąży do zarządzania doskonałego, które jest nastawione na wyzwolenie kreatywności zespołu i ukierunkowane na osiągnięcie celu.
Wersje językowe: polski / angielski

Zrzut ekranu 2019-10-9 o 17.20.59

Facylitacja - wiedza, umiejętności, sztuka czy magia

Książkę napisał Tony Mann we współpracy z Jolantą Marszewską. Jest zbiorem praktycznych wskazówek, narzędzi i technik. Wyjaśnia czym jest facylitacja i w jaki sposób można wykorzystać ją do rozwiązania problemów na spotkaniach. Autorzy pokazują, że każdy może być facylitatorem. Wystarczy zrozumieć ten proces i dowiedzieć się jak go stosować. Opisane modele, narzędzia i techniki pomogą uatrakcyjnić standardowe spotkania.
Wersje językowe: polski / angielski