Zarządzanie Zespołem Projektowym

Opis szkolenia 

Szkolenie przeznaczone dla osób, które są na stanowiskach zarządzających i mają w swojej odpowiedzialności konieczność rozstrzygania i zarządzania zasobami organizacji w projektach. Szkolenie obejmuje szereg merytorycznych zagadnień związanych z zarządzaniem projektami oraz aspekty nieprzewidywalne, jak interpersonalne relacje w zespołach i zachowania jednostek.

Korzyści ze szkolenia

•Wzrost komeptencji przekładających się na identyfikowanie priorytetów w projekcie
•Wzrost efektywności zarządzania zasobami projektowymi, dzięki temu: lepsze identyfikowanie ryzyk, waste’ów w procesach zarządzania zasobami oraz lepsze wykorzystanie zasobów
w organizacji.
 

Cel szkolenia

  • Pozyskanie przez Uczestnika wiedzy na temat zarządzania zasobami w projekcie
  • Zdobycie wiedzy i umiejętności w kwestii komunikacji w projektach i błędach komunikacyjnych
 

Program szkolenia

1.Zarządzanie według modelu 3.0
 
2.Podstawowe definicje zarządzania projektami
 
3.Środowisko wieloprojektowe – wstęp do zarządzania zasobami
 
4.Narzędzia zarządzania zasobami
 
5.Organizacja pracy własnej i zespołu – priorytetyzacja
 
6.Kwestie komunikacyjne – błędy i rozpraszacze
 
7.Podłoże konfliktu na tle zarządzania zasobami

Czas trwania szkolenia

  •  2 dni szkoleniowe
  • Godziny szkolenia stacjonarnego oraz online 9:00 – 17:00

Zarządzanie Zespołem

 

 

 

 

 

 

Projektowym

W cenie szkolenia: