Przygotowanie do roli facylitatora 

Szkolenie przygotowujące do prowadzenia warsztatów facylitowanych

Opis szkolenia 

Szkolenie ma praktyczny charakter – łączy podstawową wiedzę o roli facylitatora, jej odmienności od innych ról, stylach facylitacji z konkretnymi metodami i technikami facylitacji. Duża część szkolenia będzie przeznaczona na projektowanie i prowadzenie warsztatów, w oparciu o tematy wybrane przez uczestników szkolenia.

Facylitacja ma szerokie zastosowanie w kontekście organizacyjnym, szczególnie:

 • budowanie strategii,
 • optymalizacja procesów biznesowych,
 • rozwiązywanie problemów,
 • zmiana i rozwój organizacyjny, zwinna transformacja,
 • planowanie projektów, programów i portfela.

Cel szkolenia

 • Poznanie technik pracy i roli facylitatora.
 • Przygotowanie uczestników do pracy w roli facylitatora.

Grupa docelowa

 • Liderzy zespołów
 • Kierownicy projektów
 • Managerowie zmiany
 • Analitycy biznesowi
 • Osoby pracujące zgodnie z filozofią Agile
 • Osoby, które chcą zwiększyć efektywność pracy w grupach i zespołach
 • Osoby chcące pracować w roli facylitatora grup

Korzyści ze szkolenia

 • Zdolność do skutecznego projektowania i prowadzenia spotkań i warsztatów
  organizacyjnych.
 • Pozyskanie i przećwiczenie zestawu metod i technik facylitacji.
 • Pozyskanie podstaw koncepcyjnych facylitacji oraz rozumienia roli facylitatora.
 • Skuteczne wykorzystanie czasu przeznaczanego na spotkania organizacyjne i podniesie ich wartości biznesowej.

Agenda szkolenia

 1. Mapowanie doświadczeń facylitacyjnych
 2. Spotkania organizacyjne – korzyści i trudności 
 3. Definicja facylitacji
 4. Facylitator – Coach – Trener – Konsultant: różnice pomiędzy rolami 
 5. Kompetencje facylitatora: model kompetencji facylitatora IAF 
 6. Etapy rozwoju zespołu: Forming, Storming, Norming, Performing, Adjourning 
 7. Style facylitacji a rozwój zespołu 
 8. Rodzaje interwencji facylitatora
 9. Budowanie reguł zespołu i reguł spotkania 
 10. Myślenie rozbieżne i zbieżne, strefa ścierania
 11. Różnice, różnorodność, konflikt i zgoda (konsensus), metafora ognia
 12. Struktura procesu facylitowanego 
 13. Przygotowanie warsztatu: 7P
 14. Pytania facylitacyjne
 15. Metody i techniki facylitacji (do dostosowania, zależnie od potrzeb) 
  Diagram bliskości: praca z pomysłami, grupowanie, nazywanie 
  Analiza pola sił
  Diagram Ishikawy
  Priorytetyzacja MoSCoW
  Rozwiązywanie problemów
  Wnioski projektowe / retrospektywa 
 16. Wybór tematów pracy zespołowej i przygotowanie warsztatów praktycznych 
 17. Warsztaty praktyczne 
 18. Powtórzenie kluczowych elementów warsztatu
 19. Indywidualny plan działania

Wersje językowe

 • Szkolenie: język polski, angielski lub francuski
 • Materiały edukacyjne: język polski, angielski lub francuski

Czas trwania szkolenia

 • 3 dni szkoleniowe
 • Godziny szkolenia stacjonarnego 9.00 – 17.00
 • Godziny szkolenia online 9:00 – 15:00 

 

Rola facylitatora

1800 zł

netto

W cenie szkolenia: