Do czego jest przydatny PRINCE2?

  • Post category:Blog
  • Post comments:0 Komentarzy

PRINCE2®  to brytyjska metodyka zarządzania projektami, która zdobyła ogromną popularność, daleko poza Wyspami, na każdym kontynencie. Przez wiele lat było  to chyba najbardziej popularne szkolenie w zakresie zarządzania projektami. Już od pewnego czasu PRNCE2® staje jednak do konkurencji z innymi metodykami i podejściami – szczególnie zwinnymi. Warto więc odpowiedzieć na pytanie, do czego może być przydatny PRINCE2®.

PRINCE2 – szkolenia

Prince2® jest przede wszystkim kwalifikacją indywidualną. Można wziąć udział w szkoleniu P2 na dwóch poziomach: Foundation oraz Practitioner. Poziom Practitioner nie oznacza, że od uczestnika szkolenia wymagana jest praktyka projektowa. Wiąże się to raczej z tym, że szkolenie obejmuje zaawansowaną wiedzę, odnosząca się do praktyki. Oba certyfikaty można zdobyć na przestrzeni jednego tygodnia. Bardziej zasadne wydaje się jednak rozłożenie w czasie obu szkoleń i realne przeniesienie wiedzy pozyskanej na szkoleniu do praktyki projektowej. W tym procesie pomaga przy inspirowanie się zawartością podręcznika. Dopiero w następnej kolejności warto wziąć udział w drugim szkoleniu i przygotować się do egzaminu na poziomie Practitioner. To definitywnie dobry krok w na ścieżce indywidualnego rozwoju projekt menedżera lub menedżerki i chyba najczęstszy przypadek na szkoleniach P2.

Zastosowanie PRINCE2®

Warto pamiętać, że PRINCE2 oferuje znaczenie więcej niż tylko indywidualne kwalifikacje. Bardzo logiczne i spójne zestawienie pryncypiów, aspektów zarządzania projektami nazwanych tematami (uzasadnienie, organizacja, planowanie, jakość, ryzyko, zarządzanie zmianą projektową, śledzenie postępów), oraz logicznie biegnących procesów daje kompletne ramy działalności projektowej. Można je wypełnić odpowiednimi technikami analizy i planowania, jak również różnymi podejściami realizacji: sekwencyjnym, gdy tego wymaga charakter produktu (dom budujemy po kolei, zaczynając od fundamentów, nie ma innej możliwości), lub też iteracyjnym i przyrostowym (czyli zwinnym) gdy jest możliwe i pożądane.

Pryncypia to fundament PRINCE2. Przywołajmy kila z nich. Każdy projekt musi mieć swoje uzasadnienie biznesowe, na wejściu i zawsze. Warto jest znaleźć i wykorzystać doświadczania z innych projektów, własne lub cudze. Zdefiniujmy najpierw dobrze nasz produkt, wraz z oczekiwaną jakością. Dla wszystkich parametrów projektu definiujmy też tolerancje. Problemy, które mieszczą się w tolerancjach rozwiązujemy we wlanym zakresie, o problemach które naruszają tolerancje informujemy decydentów powyżej. I w końcu, PRINCE2 nie stosujemy podręcznikowo, konieczne jest dostosowanie.

By korzyści P2 zmaterializowały się w pełni, potrzebny jest odpowiedni kontekst organizacyjny i przygotowany grunt. Jeśli w danej organizacji nie ma świadomości oraz zamiaru zarządzania projektami w sposób spójny, metodyczny, w mniejszym lub większym stopniu zestandaryzowany, wtedy Prince2 nie znajdzie swojego zastosowania. Indywidualne kwalifikacje pozostaną niewykorzystane. 

W takiej sytuacji utracone korzyści będą duże. P2 funkcjonuje bowiem w dużej rodzinie metodyk zarządzania działalnością projektową organizacji, w której obok, a raczej na innych poziomach, znajdujemy zarządzanie programami, czyli grupami projektów (MSP), oraz zarządzanie portfelami MoP), czyli procesy selekcji, priorytetyzacji oraz planowania na wysokim poziomie wszystkich projektów i programów. Do tego dodać można zarządzanie ryzykiem oraz zarządzanie wartością. Całość daje nam potencjalnie kompletny system zarządzania działalnością projektową w organizacji.

Rys. 1. Systemowe Zarządzanie Projektami

Podsumowując…

PRINCE2 może zapewnić jasne i sprawdzone ramy dla zarządzania projektami, łącząc zestaw sensownych i intuicyjnych pryncypiów, różne aspekty zarządzania projektem (tematy) i logiczne procesy. Zarazem P2 stanowi potencjalnie podstawę kompletnego systemu zarządzania projektami w organizacji. By to mogło zaistnieć, konieczny jest odpowiedni kontekst organizacyjny, świadomość projektowa i „żyzny” grunt dla systemowego i metodycznego zarządzania działalnością projektową. Bez tego, indywidualne kwalifikacje pozostaną indywidualne.

Oczywiście, PRINCE2 absolutnie nie jest przydatny zawsze i wszędzie. Najpewniej metodyka ta nie będzie użyteczna dla bardzo szybkiego i dynamicznego wytwarzania oprogramowania, przy ogromnej zmienności uwarunkowań i wymagań. Wtedy w grę wchodzi SCRUM, AgilePM, a gdy pojawi się skala – SAFe, LeSS. Wszędzie zaś tam,  gdzie mamy do czynienia z duża różnorodnością projektów, łączenie metod i podejść jest uzasadnione. PRINCE2, wraz z innymi składnikami systemu zarządzania projektami, może zapewnić odpowiednie ramy metodyczne.

autor: Artur Kasza

Dodaj komentarz

dwanaście − pięć =